Im Fokus

Service - Im Fokus

Weiterführende Infos rund um Bildung und Beruf

Konu Göç ve meslek dünyası

Küreselleşme ve interkültürellik günümüzde toplumumuzu giderek şekillendirmektedir. İnterkültürel yetkiye, gitgide daha büyük ölçüde önemli ve geleceğe yönelik bir kilit yetki gözüyle bakılmaktadır. Ancak halk arasındaki tartışmalarda çok kez, farklı etnik ve kültürel kökenli insanların birarada yaşaması ve birarada çalışmasından doğan uyuşmazlıklar, yanlış anlamalar ve önyargılar ön plana çıkmaktadır. Fakat bu kaynaşma, aynı zamanda çok sayıda fırsatlar da sağlamaktadır: İnsanların birbirlerinden öğrenme fırsatı, insanın ufkunu yeniliklere ve bilinmeyenlere açması ve böylece diğer insanlara karşı anlayışını geliştirmesi.

İnsanların sürekli ya da geçici olarak doğdukları ülkeyi terk ederek diğer bir ülkede yaşamalarının ve çalışmalarının nedenleri çok çeşitlidir:

 • Savaşlardan, siyasi ya da dini takipten kaçma
 • Daha iyi yaşam şartları, çalışma ve kazanç olanakları arayışı
 • Aile birleşimi çerçevesinde ailenin yanına gitme
 • Öğrenci değişim programları çerçevesinde de olmak üzere eğitim ve ileri eğitim amacı
 • Eğitimler, yüksek okul mezunları programları çerçevesinde yabancı ülkelerde deneyim kazanılması
 • Yabancı dilleri daha iyi öğrenebilmek için
 • Şirket tarafından yabancı ülkelerdeki şubelere gönderilme
 • Kariyer fırsatlarından ve mesleki gelişim olanaklarından yararlanma
 • v.s.

Bu kaba sayım sayesinde bile, ne kadar büyük sayıda gerekçenin mevcut olduğunu tahmin etmek mümkündür. Ancak sürekli ikamet değişikliği söz konusu olduğunda (yani öğrenim ya da çalışma amaçlı geçici ikametlerde, Au-Pair ’lerde ya da sezon işçilerinde değil) göçten bahsedilir.

İstatistik. Avusturya ’ya göç, 2013 yılında yaklaşık 151.000 kişi olarak (bunlardan 17.500 ’u iltica talebi ile) gerçekleşmiş olup aynı zamanda yaklaşık 96.500 kişi (bunlardan 22.000 ’ü Avusturya vatandaşı olmak üzere) Avusturya ’dan başka ülkelere göç etmişlerdir. Kaynak: Statistik Austria

Yabancılar çalışma yasası.Avusturya vatandaşlığına sahip olmayan şahısların çalıştırılmaları, Avusturya ’da yabancılar çalışma yasasıyla (AuslBG) düzenlenmiştir. Değişik şartlara bağlı olarak, Avusturya iş piyasasına girilmesini sağlayan çeşitli izinlerin verilmesi mümkündür (Avusturya çalışma yasasının 3. maddesinin 1. ve 2. fıkraları):

 • Çalışma izni,
 • Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kartı, Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kartı plus, Mavi kart EU,
 • personel gönderme izni ya da stajyerler, Joint Venture veya şirketler topluluğu eğitimi alanlara verilen onay belgesi (Anzeigebestätigung),
 • sürekli oturma – AB (Sürekli oturma – AT): süresiz oturma izniyle birleşik iş piyasasına sınırlamasız girme hakkı,
 • geçerli çalışma izni ya da geçerli muafiyet belgesi: 1 Ocak 2014 tarihinden beri yeni düzenlenmemektedir
 • ve diğerleri

Çalışma başlamadan önce, yani işe başlamadan önce, belirtilmiş olan izinlerden birinin mevcut olması gerekmektedir.

Yabancılar çalışma yasasından (AuslBG) muaf olan kişiler, diğer kişilerin yanı sıra (bütün istisnalar sayılmamıştır) aşağıdaki kişilerdir:

 • Avrupa Ekonomik Sahası ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri ile İsviçre vatandaşları (Avrupa Birliği ’ne yeni üye olmuş ülkelerin vatandaşları için – halen Hırvatistan - geçiş düzenlemeleri geçerlidir)
 • Kendilerine Avusturya’da yazılı kararla iltica tanınmış olan yabancılar
 • Bir yıldan daha uzun bir süredir geçici koruma statüsünde bulunan kişiler (bunlar, iltica başvuruları reddedilmiş olmakla beraber çeşitli nedenlerden dolayı, örneğin geldikleri ülkede savaş olduğundan, sınır dışı edilemeyen kişilerdir)
 • Kadın/erkek Avusturya vatandaşlarının, Avrupa Ekonomik Sahası ülkeleri vatandaşlarının ya da İsviçre vatandaşlarının Avusturya vatandaşı olmayan eşleri ve reşit olmayan (21 yaşına kadar) çocukları.
 • Belirli meslek gruplarından olan kişiler, örneğin diplomatlar, eğitim görevlileri ve araştırmacılar, bakıcılar (bu, belirli sınırlamalar eşliğinde Avrupa Birliği ’ne yeni üye olmuş ülkelerin vatandaşları için geçerlidir).

Bunun anlamı, bu kişilerin her Avusturya vatandaşı gibi, herhangi bir izin gerekmeksizin bir işte çalışabilecekleridir.

Göç etmiş ailelerden gelen gençler ve yetişkinler için, Avusturya ’da toplumsal ve mesleki yaşama girişi sağlamayı ve kolaylaştırmayı hedefleyen bir dizi entegrasyon ve teşvik programı vardır (örneğin dil kursları, çok kültürlü projeler, göçmenler için hukuki danışma ve refakat).

Daha detaylı bilgileri şu belgede biraraya getirdik: Göç ve meslek dünyası Göç ve meslek dünyası

ENFORMASYONLAR VE LİNKLER

Genel bilgiler:

http://www.berufsanerkennung.at

Göçmenler için danışma merkezi

http://www.migrant.at

Avusturya Entegrasyon Fonu

Göç ve entegrasyon konularıyla ilgili bir platform http://www.integrationsfonds.org