Im Fokus

Service - Im Fokus

Weiterführende Infos rund um Bildung und Beruf

Tema Migracija i svet zanimanja

Globalizacija i interkulturalnost danas sve više obeležavaju naše društvo. Interkulturalna kompetencija se sve više smatra važnom i perspektivnom ključnom kompetencijom. U javnoj diskusiji u centru pažnje međutim često stoje konflikti, nesporazumi i predrasude koje rezultiraju iz suživota i zajedničkog rada ljudi različitog etničkog porekla i kulture. Ovo srastanje međutim nudi isto toliko šansi: Šanse da učimo jedni od drugih, otvorimo sopstveni horizont za novo i nepoznato i time razvijamo razumevanje za druge.

Razlozi, iz kojih ljudi trajno ili privremeno napuštaju svoju zemlju rođenja i žive i rade u nekoj drugoj zemlji, su raznoliki:

 • Bežanje od ratova, političkog ili verskog proganjanja
 • Traženje boljih uslova života, mogućnosti rada i zarade
 • Spajanje porodice
 • U svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, takođe u okviru programa razmene studenata
 • Skupljanje iskustava u inostranstvu u okviru obrazovanja, Trainee-programa
 • Da bi bolje naučili jezike
 • Kao predstavnici preduzeća u inostranim predstavništvima
 • Korišćenje šansi za karijeru i mogućnosti poslovnog razvoja
 • itd.

Već ovo grubo nabrajanje ukazuje na veliki broj mogućih motiva. O migraciji se međutim govori tek kod trajne promene mesta boravka (dakle ne kod privremenog boravka radi studija ili rada, Au-Pair angažmana ili kod sezonske radne snage).

Statistica. Doseljavanje u Austriju je 2013. godine iznosilo okruglo 151.000 ljudi (od toga 17.500 zahteva za azil), istovremeno je iselilo okruglo 96.500 ljudi (od toga 22.000 Austrijanaca). Izvor: Statistik Austria

Zakon o zapošljavanju stranaca. Zapošljavanje lica bez austrijskog državljanstva je u Austriji regulisano Zakonom o zapošljavanju stranaca (AuslBG). Zavisno od uslova se mogu izdati različite dozvole koje omogućavaju pristup austrijskom tržištu rada (§ 3 stav 1 i 2 Zakona o zapošljavanju stranaca):

 • Dozvola za zapošljavanje („Beschäftigungsbewilligung“),
 • Crveno-belo-crvena karta, Crveno-belo-crvena karta plus, Plava karta EU,
 • Dozvola za otposlane radnike stranog preduzeća ili Potvrda prijave,
 • Trajni boravak - EU (Trajni boravak - EZ): neograničeni pristup tržištu rada kombinovan s neograničenim pravom boravka,
 • Važeća dozvola za rad ("Arbeitserlaubnis") ili važeća neograničena radna dozvola ("Befreiungsschein"): nove se više ne izdaju od 1. januara 2014.
 • i druge

Jedna od navedenih dozvola mora postojati još pre početka zaposlenja, dakle pre početka rada.

Od Zakona za zapošljavanje stranaca (AuslBG) su između ostalih izuzeti (nepotpun spisak):

 • Građani Evropskog Ekonomskog Prostora (EEP) i švajcarski državljani (za državljane iz novih država članica EU-a - trenutno Hrvatska - važe prelazni propisi)
 • Stranci kojima je u Austriji rešenjem odobren azil
 • Subsidijarni nosioci prava zaštite koji taj status imaju duže od jedne godine (to su odbijeni azilanti koji se ne mogu proterati iz različitih razloga, npr. jer u domovini vlada rat)
 • Strani bračni drugovi i maloletna deca (do 21 godine) Austrijanaca, građana EEP-a ili švajcarskih državljana.
 • Pripadnici određenih poslovnih grupa, npr. diplomatija, nastavnici i istraživači, nega (važi za ljude iz novih država članica EU-a uz određena ograničenja).

To znači da se ta lica kao i svaki Austrijanac mogu zaposliti bez daljne dozvole.

Za omladince i odrasle sa migrantskom pozadinom u Austriji postoji niz programa za integraciju i unapređivanje (npr. jezički kursevi, multikulturalni projekti, pravno savetovanje i pratnja za migrante) koji trebaju omogućiti i olakšati ulaz u društveni i poslovni život.

Detaljne informacije smo sastavili u sledećem dokumentu Migracija i svet zanimanja Migracija i svet zanimanja

INFORMACIJE I LINKOVI

Opšte informacije:

http://www.berufsanerkennung.at

Centar za savetovanje migranata i migrantica

http://www.migrant.at

Integracioni fond Austrije

Platforma o temi migracije i integracije http://www.integrationsfonds.org