Im Fokus

Service - Im Fokus

Weiterführende Infos rund um Bildung und Beruf

Tema Migracija i svijet zanimanja

Globalizacija i interkulturalnost danas sve više obilježavaju naše društvo. Interkulturalna kompetencija se sve više smatra važnom i perspektivnom ključnom kompetencijom. U javnoj diskusiji u centru pažnje međutim često stoje sukobi, nesporazumi i predrasude koje rezultiraju iz suživota i zajedničkog rada ljudi različitog etničkog podrijetla i kulture. Ovo srastanje međutim nudi isto toliko šansi: Šanse učiti jedni od drugih, otvoriti vlastiti horizont za novo i nepoznato i time razvijati razumjevanje za druge.

Razlozi, iz kojih ljudi trajno ili privremeno napuštaju svoju zemlju rođenja i žive i rade u nekoj drugoj zemlji, su raznoliki:

 • Bježanje od ratova, političkog ili vjerskog proganjanja
 • Traženje boljih životnih uvjeta, mogućnosti rada i zarade
 • Spajanje obitelji
 • U svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, također u okviru programa razmjene studenata
 • Skupljanje iskustava u inozemstvu u okviru obrazovanja, Trainee-programa
 • Kako bi bolje naučili jezike
 • Kao predstavnici poduzeća u inozemnim predstavništvima
 • Korištenje šansi za karijeru i mogućnosti poslovnog razvoja
 • itd.

Već ovo grubo nabrajanje ukazuje na veliki broj mogućih motiva. O migraciji se međutim govori tek kod trajne promjene mjesta boravka (dakle ne kod privremenog boravka radi studija ili rada, Au-Pair angažmana ili kod sezonske radne snage).

Statistika. Doseljavanje u Austriju je 2013. godine iznosilo okruglo 151.000 ljudi (od toga 17.500 zahtjeva za azil), istovremeno je iselilo okruglo 96.500 ljudi (od toga 22.000 Austrijanaca). Izvor: Statistik Austria

Zakon o zapošljavanju stranaca. Zapošljavanje osoba bez austrijskog državljanstva je u Austriji regulirano Zakonom o zapošljavanju stranaca (AuslBG). Ovisno o uvjetima se mogu izdati različite dozvole koje omogućavaju pristup austrijskom tržištu rada (§ 3 stavak 1 i 2 Zakona o zapošljavanju stranaca):

 • Dozvola za zapošljavanje („Beschäftigungsbewilligung“),
 • Crveno-bijelo-crvena karta, Crveno-bijelo-crvena karta plus, Plava karta EU,
 • Dozvola za otposlane radnike stranog poduzeća ili Potvrda prijave,
 • Trajni boravak - EU (Trajni boravak - EZ): neograničeni pristup tržištu rada kombiniran s neograničenim pravom boravka,
 • Važeća dozvola za rad ("Arbeitserlaubnis") ili važeća neograničena radna dozvola ("Befreiungsschein"): nove se više ne izdaju od 1. siječnja 2014.
 • i druge

Jedna od navedenih dozvola mora postojati još prije početka zaposlenja, dakle prije početka rada.

Od Zakona za zapošljavanje stranaca (AuslBG) su između ostalih izuzeti (nepotpun spisak):

 • Građani Europskog Gospodarskog Prostora (EGP) i EU-a i švicarski državljani (za državljane iz novih država članica EU-a - trenutno Hrvatska - vrijede prijelazni propisi)
 • Stranci kojima je u Austriji rješenjem odobren azil
 • Subsidijarni nositelji prava zaštite koji taj status imaju dulje od jedne godine (to su odbijeni azilanti koji ne mogu biti protjerani iz različitih razloga, primjerice jer u domovini vlada rat)
 • Strani bračni drugovi i malodobna djeca (do 21 godine) Austrijanaca, građana EGP-a ili švicarskih državljana
 • Pripadnici grupa određenih zanimanja, npr. diplomacija, nastavnici i istraživači, njega (vrijedi za ljude iz novih država članica EU-a uz određena ograničenja)

To znači da ove osobe mogu kao svaki Austrijanac bez daljnje dozvole stupiti u radni odnos.

Za omladince i odrasle s migrantskom pozadinom u Austriji postoji niz programa za integraciju i unapređivanje (npr. tečajevi jezika, multikulturalni projekti, pravno savjetovanje i pratnja za migrante) koji trebaju omogućiti i olakšati ulaz u društveni i poslovni život.

Detaljne informacije smo sastavili u slijedećem dokumentu: Migracija i svijet zanimanja Migracija i svijet zanimanja

INFORMACIJE I LINKOVI

Opće informacije:

http://www.berufsanerkennung.at

Centar za savjetovanje migranata i migrantica

http://www.migrant.at

Integracijski fond Austrije

Platforma o temi migracije i integracije http://www.integrationsfonds.org